بنام خدای خون و قیام

با سلام به روان پاک شهدای کربلا و کربلائیان طول تاریخ

حدیثی داریم از رسول مکرم اسلام تحت عنوان « ان الحسین مصباح الهدی و سفینة النجاة»
حسین چراغ هدایت و کشتی نجات است :

نکاتی در این حدیث شریف و جود دارد که کمتر بدان تو.جه شده است .

 حسین چراغ هدایت است :

1- در تاریکی هولناک هوا و هوس و سختی های روزگار و ظلمت دام های شیطانی هرکسی که دنبال چراغ هدایت حسینی راه نیفتد گمراه شده و دچار سردر گمی و هلاکت خواهد شد .

2- جلو افتادن از چراغ هدایت و عقب ماندن از آن باعث هلاکت است .

3- پیامبر خدا وظیفه مسلمانان بعد از خود حتی صحابه را نیز با پیروی از اهل البیت مخصوصا امام حسین (ع) مشخص نموده اند چنانچه در حدیث دیگری فرموده اند « حسن و حسین دو امام اند چه قیام کنند و چه ساکت بنشینند »

4- از این حدیث عصمت امام حسین علیه السلام استفاده میشود چون:

اگر قرار باشد امام حسین علیه السلام خطا کند هدایتی را که خدا از مردم خواسته به خطا خواهد رفت و هدف خداوند از هدایت مردم به راه راست؛ لغو خواهد شد .

5- در هر عصر و زمانی حرف امام حسین علیه السلام حجت است چون حدیث مطلق است.

6- نه تنها گفتار امام حسین علیه السلام بلکه تمام رفتار و کردار او نیز باید حجت باشد . و تخلف از آن جایز نیست.

حسین کشتی نجات است :

1- چنانچه کشتی حضرت نوح مایه نجات بشریت شد ، هرکسی که بخواهد از غرق شدن در دریای متلاطم دنیا و آلودگی هایش در عصر بعد از پیامبر اسلام صلی الله و علیه و آله و سلم نجات پیدا کند باید سوار کشتی نجات امام حسین شود و الا هر کسی که باشد و هر جایی که باشد و هر مقامی که داشته باشد هلاک خواهد شد .

2- در کشتی نوح علیه السلام حیواناتی که سوار شدند با ارزش تر از فرزند نوح (ع) بودند و کسانی که سوار این کشتی نشوند از حیوانات -سگ و خوک - پست ترند چون آنها لیاقت زنده ماندن داشتند و لی متخلفین و مخالفین امام حسین علیه السلام راه هدایت را ترک کردند و به دنبال شیطان راه افتادند « اولئک کالأنعام بل هم أضل سبیلا»

3- هرکسی که سوار کشتی نجات نشود در هر نقطه بلندی هم که خودش را قرار بدهد موج هلاکت اورا غرق خواهد نمود چون تنها راه نجات سوار شدن به کشتی اهل البیت مخصوصا امام حسین علیهم السلام میباشد .