چرا شیعه ؟ چرا سنی ؟

دفاع از مكتب حقه اهل البیت و رسوایی فرق ضاله

سوالاتی كه اهل سنت پاسخی برایش ندارند جلد دوم(بخش 2)

سؤال 60. آیا صحیح است كه ما اهل سنت و جماعت تابع سنت حضرت عمر و جماعت معاویه هستیم؟

سؤال 61. آیا صحیح است سنتى كه ما از آن تبعیت مى‏كنیم، همان رفتار و منش و سیره شیخین یعنى همان سنتى است كه در روز شورى و روز تعیین خلیفه سوم، از حضرت على رضى‏الله‏عنهخواسته شد تا از آن تبعیت كند، اما حضرت على رضى‏الله‏عنهتبعیت از چنین سنتى را نپذیرفته و دوازده سال دیگر از حق مسلم خود و خلافت محروم شد، ولى حضرت عثمان تبعیت از آن سنت را پذیرفت و به عنوان خلیفه مسلمانان معرفى شد؟

سؤال 62. آیا صحیح است كه سر مطهر پیامبر صلَّى اللّه‏ علیه و سلَّم هنگام رحلت در دامن حضرت على رضى‏الله‏عنه بود؟

سؤال 63. آیا صحیح است كه برخى صحابه، پیامبر را عادل ندانسته و كارهاى آن حضرت را مخلصانه و عادلانه نمى‏دانستند؟

سؤال 64. آیا صحیح است كه برخى صحابه شراب مى‏نوشیدند؟

سؤال 65. آیا صحیح است كه صحابه در زمان حیات پیامبر صلَّى اللّه‏ علیه و سلَّم به نام بت‏هاى لات وعزى سوگند مى‏خورند؟

سؤال 66. آیا صحیح است كه حضرت عایشه و حفصه انسان‏هایى بى‏رحم، قاتل و آدم‏كش بودند و در زمان پیامبر چند نفر را به قتل رسانده و یا دست آنان را قطع كرده و یا دستور قتل افراد را صادر كرده بودند؟

سؤال 67. آیا صحیح است كه حدیث «خذوا شطر دینكم عن الحمیراء ؛دو ثلث دین یا بخشى از دین خود را از عایشه بگیرید» سند نداشته و در هیچ‏یك از كتاب‏هاى معتبر حدیثى نیز وجود ندارد؟

سؤال 68. آیا صحیح است كه حضرت عایشه غسل كردن را به طور عملى به مردان یاد مى‏داد؟ یعنى لباس‏هایش را از تن بیرون آورده و به طور برهنه غسل كردن را به مردان یاد مى‏داد؟

سؤال 69. آیا صحیح است كه پیامبر صلَّى اللّه‏ علیه و سلَّم مردان را به دیدن زنان نامحرم تشویق مى‏كرد؟

سؤال 70. آیا صحیح است كه بسیارى از فقها، قضات، پادشاهان، اُمرا، تجار، نویسندگان و توده اهل سنت به عمل زشت لواط گرفتار شده و مرتكب این عمل مى‏شدند؟

ؤال 71. آیا صحیح است كه حضرت عایشه در مورد جنگ جمل فریب عبداللّه‏ بن زبیر را خورده و در دام او افتاده است؟

سؤال 72. آیا صحیح است كه ما معتقدیم پیامبر صلَّى اللّه‏ علیه و سلَّم مسایل جنسى خود را با همسرش كه دخترى شش ساله بود، انجام داده و با او استمتاع مى‏كرده است؟

سؤال 73. آیا صحیح است كه پیامبر صلَّى اللّه‏ علیه و سلَّم از قیافه حضرت عمر بن خطاب و هیبت او مى‏ترسید؟

سؤال 74. آیا صحیح است كه حضرت عایشه و حفصه دروغگو، حسود و توطئه‏گر بوده و با حیله و تزویر باعث جدایى پیامبر صلَّى اللّه‏ علیه و سلَّم از یكى دیگر از همسرانش شدند؟

سؤال 75. آیا صحیح است كه حضرت عایشه خود را به خاطر شركت در جنگ جمل و كشتن بیست هزار مسلمان جهنمى مى‏دانست؟

سؤال 76. آیا صحیح است كه حضرت عایشه براى شفاى بیمارى خود دست به سوى یهودیان دراز كرده و از آنان براى شفاى بیمارى خود درخواست دعا مى‏كرد؟

سؤال 77. آیا گفته حضرت عایشه كه مى‏گوید: پیامبر صلَّى اللّه‏ علیه و سلَّم هنگام وفات، حضرت ابوبكررا براى جانشینى خود معین و منصوب كرد، صحیح است یا فرمایش حضرت عمر؟

سؤال 78. آیا صحیح است كه حضرت عایشه با شنیدن خبر شهادت حضرت على رضى‏الله‏عنه اظهار خوشحالى كرده و سجده شكر به جاى آورد؟

سؤال 79. آیا صحیح است كه حضرت عایشه نسبت به حضرت على رضى‏الله‏عنه بغض و كینه‏اى دیرینه داشته است؟

سؤال 80. آیا صحیح است كه حضرت عایشه و حفصه دو تن از همسران پیامبر و امهات المؤمنین با یكدیگر دعوا و قهر كرده و تا آخر عمر با یكدیگر صحبت نكردند؟

سؤال 81. آیا صحیح است كه حضرت عایشه با خواهرزاده خود عبداللّه‏ بن زبیر دعوا و قهر كرده بود؟

سؤال 82. آیا صحیح است كه حضرت عایشه با پیامبر صلَّى اللّه‏ علیه و سلَّم و سایر همسران آن حضرت رفتار و برخورد درستى نداشته و با خشونت و در نهایت بى‏ادبى با ایشان رفتار مى‏نمود؟

سؤال 83. آیا صحیح است كه پیامبر صلَّى اللّه‏ علیه و سلَّم خانه حضرت عایشه را كانون شرارت و فتنه‏انگیزى معرفى كرده بود؟

سؤال 84. آیا صحیح است كه حضرت عایشه با رفتن به بصره و جنگ كردن با حضرت على رضى‏الله‏عنه با دستورات قرآن و پیامبر مخالفت كرده است؟

سؤال 85. آیا صحیح است كه بخارى و مسلم بسیارى از روایات صحیح را در كتاب خود نقل نكرده‏اند؟

سؤال 86. آیا صحیح است كه علماى ما فتوا داده و گفته‏اند كه اگر مقدار آبى كه در اختیار گروهى از مسلمانان قرار دارد براى وضو گرفتن تمامى آنان كفایت نكند، واجب است عده‏اى در آن آب بول كنند تا آب زیاد شده و براى وضوى همگى آنان كفایت كند؟

سؤال 88. آیا صحیح است كه مذهب تشیع در میان صحابه رواج داشته و عده‏اى از صحابه بزرگوار پیامبر شیعه بودند؟

سؤال 89. آیا صحابه پیامبر به دین یهود و كتاب تورات علاقه داشته و از آن نسخه بردارى مى‏كردند؟

سؤال 90. آیا صحیح است كه سر بریده احمد بن نصر پس از جدا شدن از بدنش، قرآن مى‏خواند؟

سؤال 91. آیا صحیح است كه ابن‏عساكر دمشقى و ذهبى با نقل مطالبى سعى در دفاع از شمر بن ذى‏الجوشن یكى از جنایتكاران و قاتلان حضرت حسین رضى‏الله‏عنه و توجیه اعمال زشت او داشته و جنایات او را در راستاى اطاعت از ولى امر مى‏دانند؟

سؤال 92. آیا صحیح است كه امویان از دستورات پیامبر صلَّى اللّه‏ علیه و سلَّم سرپیچى كرده و با سنت‏هاى آن حضرت به مخالفت پرداختند؟

سؤال 93. آیا صحیح است كه محمد بن عبدالوهاب مؤسس جریان وهابیت ادعاى نبوت و نزول وحى بر خود نموده است؟

سؤال 94. آیا صحیح است كه علماى حرمین شریفین وهابى‏ها را كافر دانسته و اجازه ورود به مكه و مسجدالحرام را براى اداى فریضه حج به آنان نمى‏دادند؟

سؤال 95. آیا صحیح است كه درگیرى وهابى‏ها با مسلمانان و كشتار مسلمین توسط این گروه اكثرا در ماه‏هاى حرام به وقوع پیوسته است؟

سؤال 96. آیا صحیح است كه پیامبر صلَّى اللّه‏ علیه و سلَّم حضرت عایشه را درباره جنگ جمل ظالم دانسته و او را از مشاركت در چنین جنگى منع كرده بود؟

سؤال 97. آیا صحیح است كه صحابه پیامبر از رسول گرامى اسلام اطاعت نكرده و با دستورات و فرامین آن حضرت به مخالفت پرداخته و آن را اجرا نمى‏كردند؟ به گونه‏اى كه رسول گرامى اسلام با ناراحتى از جمع آنان بیرون مى‏رفت و تخلف و اذیت آنان را نزد ام‏سلمه شكوه مى‏كرد؟

سؤال 98. آیا صحیح است كه عده‏اى از صحابه پیامبر در برابر مرخصات و امورى كه پیامبر آن را مشروع و جایز مى‏دانست، موضع مى‏گرفتند؟

سؤال 99. آیا صحیح است كه اگر شخصى خود را از احادیث پیامبر اكرم بى‏نیاز بداند و اعتقاد داشته باشد كه كتاب خدا و قرآن كافى است، از دین اسلام خارج شده و جزء كفار مى‏باشد؟

سؤال 100. آیا صحیح است كه علماى حنفى پیروان امام شافعى را كافر مى‏دانستند و معتقد بودند شافعى‏ها باید همانند یهود و نصارا جزیه بدهند؟

سؤال 101. آیا صحابه پیامبر پس از رحلت نبى مكرم اسلام به نفاق رو آورده و با همسرانشان بدرفتارى كرده و حقوق همسرانشان را رعایت نمى‏كردند؟

سؤال 102. هنگامى كه پیامبر صلَّى اللّه‏ علیه و سلَّم مى‏فرمودند: «لاتسبوا أصحابی فلو أنّ أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مدّ أحدهم و لا نصیفه» (محمد بن اسماعیل بخارى، صحیح البخاری: ج 2، ص 292، كتاب المناقب، باب فضل أبی بكر.)، «أكرموا أصحابی فإنّهم خیاركم» (عبدالرزاق صنعانى، المصنف: ج 11، ص 341، باب لزوم الجماعة، ح 20710.)، «اللّه‏ اللّه‏ فی أصحابی، اللّه‏ اللّه‏ فی أصحابی، لاتتّخذوهم غرضاً بعدی، فمن أحبّهم فبحُبّی أحبّهم، و من أبغضهم فببغضی أبغضهم، و من آذاهم فقد آذانی، و من آذانی فقد آذى اللّه‏، و من آذى اللّه‏ فیوشك أن یَأخُذَه» (ترمذى، الجامع الصحیح: ج 5، ص 696، كتاب المناقب، ح 3863؛ احمد بن حنبل، المسند: ج 5، ص 54، حدیث عبداللّه‏ بن مغفل و كنزالعمال فی سنن الأقوال و الأفعال: ج 11، ص 540، ح 32530.) و «إنّ الناس یكثرون و أصحابی یقلون، فلاتسبوهم، لعن اللّه‏ من سبّهم» (هیثمى، مجمع الزوائد و منبع الفوائد: ج 10، ص 21، كتاب المناقب، باب اثم من سبّ الصحابة.) مخاطب سخنان آن حضرت چه كسانى بودند؟ و روى سخن با چه كسانى بود؟ این روایات را چگونه باید معنى كرد؟

سؤال 103. آیا صحیح است كه پیامبر صلَّى اللّه‏ علیه و سلَّم عبداللّه‏ بن خَطَل را با دستان مبارك خودشان به قتل رساندند؟

كتابنامهسوالاتی كه اهل سنت پاسخی برایش ندارند جلد دوم(بخش 1)

چند سؤال از محضرت استادم

جلد دوم

خدا  نظر طوقی پور

 

سؤال 1. آیا صحیح است كه بغض و دشمنى با حضرت على رضى‏الله‏عنه جزء اعتقادات مذهبى حنبلى‏ها است؟

سؤال 2. آیا صحیح است كه در زمان امویان بردن نام حضرت على رضى‏الله‏عنه و ذكر فضائل آن حضرت، ممنوع بوده است؟

سؤال 3. آیا صحیح است كه حضرت زبیر همراه با پیامبر صلَّى اللّه‏ علیه و سلَّم و یكى از همسرانش ـ ظاهرا حضرت عایشه ـ در زیر یك لحاف قرار مى‏گرفتند؟

سؤال 4. آیا صحیح است كه ما سلفیان بر خلاف سلف با ائمه جور مماشات و مسامحه مى‏كنیم و ولایت فاسقین و امامت جمعه و جماعات آنان را قبول مى‏كنیم؟

سؤال 5. آیا صحیح است كه عبداللّه‏ بن عمر با حضرت على رضى‏الله‏عنه خلیفه چهارم مسلمانان بیعت نكرد، اما بعدها با اختیار خود براى بیعت با عبدالملك بن مروان با پاى حجاج بن یوسف ثقفى بیعت كرد؟

سؤال 6. آیا صحیح است كه اگر یك راوى ایستاده بول مى‏كرد از نظر راویان حدیث ساقط مى‏شد و هیچ حدیثى از او نقل نمى‏كردند؟

سؤال 7. آیا صحیح است كه ابوسفیان مورد احترام خلیفه دوم و سوم بود و نزد آنان از مقام و منزلت والایى برخوردار بود، در حالى كه پیامبر صلَّى اللّه‏ علیه و سلَّم او و دو فرزندش را لعن كرده و آنان را از مصادیق شجره ملعونه معرفى كرده بود و حضرت على رضى‏الله‏عنه و اهل بیت نیز از او تنفر داشته و او را از خودشان دور مى‏كردند؟

سؤال 8. آیا صحیح است كه علما و محدثین سلفِ ما در مرگ افراد به سر و صورت خود مى‏زدند و در مصیبت از دست دادن علما و دانشمندان لباس‏هاى خود را پاره مى‏كردند؟

سؤال 9. آیا صحیح است كه اُم‏المؤمنین حضرت عایشه در حضور بردگانِ نامحرم حجاب و پوشش خود را رعایت نمى‏كرد؟

سؤال 10. آیا صحیح است كه امام احمد بن حنبل فقیه نبوده و صرفا ناقل حدیث بوده است؟ چنانچه طبرى مورخ به آن تصریح دارد.

سؤال 11. آیا صحیح است كه پیامبر صلَّى اللّه‏ علیه و سلَّم با دستورات خداوند مخالفت مى‏كرد و عمر بن خطاب تخلفات و مخالفت‏هاى آن حضرت را به ایشان تذكر مى‏داد؟

سؤال 12. آیا صحیح است كه محدثان بزرگ ما و شاگردان امام مالك چیزى از حدیث نمى‏فهمیدند، استماع غنا را جایز دانسته و در مجالس رقص شركت كرده و به غنا و موسیقى گوش مى‏دادند؟

سؤال 13. آیا صحیح است كه ابوحنیفه امام اعظم حنفى‏ها پرستش قاطر به قصد تقرب به خداوند را جایز مى‏داند؟

سؤال 14. آیا صحیح است كه ابوحنیفه ایمان حضرت ابوبكر را با ایمان شیطان برابر و یكسان دانسته است؟

سؤال 15. آیا صحیح است كه طبق فتواى ابوحنیفه اگر شخصى كعبه فعلى واقع در مكه مكرمه را كعبه واقعى نداند هیچ خللى به ایمان او وارد نشده و باز هم مؤمن است؟

سؤال 16. آیا صحیح است كه حضرت عمر ابوهریره را تنها شایسته و لایق خر چرانى مى‏داند؟

سؤال 17. آیا صحیح است كه علماى ما دلالت حدیث ثقلین بر خلافت و جانشینى اهل بیت را پذیرفته‏اند؟

سؤال 18. آیا صحیح است كه تمامى علماى ما حضرت جعفر بن محمد رضى‏الله‏عنه را از امامان دین مى‏دانند؟

سؤال 19. آیا صحیح است كه 43 احادیث ما ساختگى و دروغ است؟

سؤال 20. آیا صحیح است كه راویان احادیث، مكشوف بودن ران و نپوشاندن آن را عیب دانسته و اگر شخصى در حضور دیگران ران خود را نمى‏پوشاند، از عدالت ساقط شده و راویان حدیث از چنین شخصى حدیث نقل نمى‏كردند؟

سؤال 21. آیا صحیح است كه عده‏اى از علماى بزرگ ما همچون احمد زینى‏دحلان مكى شافعى، احمد فیضى جورومى حنفى رومى و شیخ سلیمان ازهرى با نوشتن كتاب‏هاى «أسنى المطالب فی نجاةأبی طالب» (اسماعیل پاشا، هدیة العارفین: ج 1، ص 191 و إیضاح المكنون: ج 1، ص  82.)، «فیض الواهب فی نجاة أبیطالب» (اسماعیل پاشا، هدیة العارفین: ج 1، ص 195.) و «بلوغ المئارب فی إیمان أبیطالب» درباره ابوطالب عموى پیامبر، ایمان او را اثبات كرده‏اند؟

سؤال 22. آیا صحیح است كه سن حضرت عایشه هنگام ازدواج با پیامبر صلَّى اللّه‏ علیه و سلَّم بیش از بیست سال بوده است؟

سؤال 23. آیا صحیح است كه حضرت خدیجه هنگام ازدواج با پیامبر صلَّى اللّه‏ علیه و سلَّم باكره بوده و سن ایشان نیز حدود بیست و پنج سال بوده است؟

سؤال 24. آیا صحیح است كه شخصیتى همچون لیث بن سعد بن عبدالرحمن مصرى كه یكى از بزرگترین فقها و محدثان ما به شمار مى‏رود و تمامى صاحبان صحاح و سنن شش‏گانه از او روایت نقل كرده‏اند، در نقل روایات، اهل تسامح و سهل‏انگارى بوده و اصول و موازین نقل حدیث را رعایت نكرده است؟

سؤال 25. آیا صحیح است كه امام بخارى با صحابه‏اى كه جزء دوستداران حضرت على رضى‏الله‏عنه بودند، مخالف بوده و آن‏ها را به جرم دوستى با حضرت على رضى‏الله‏عنه ثقه و عادل ندانسته و در كتاب خود از آن‏ها حدیث و روایت نقل نكرده است؟

سؤال 26. آیا صحیح است كه حضرت ابوبكر و عمر از انسان بودن و بهترین مخلوق خدا بودن اظهار ندامت كرده و آرزوى گیاه و گوسفند بودن و پشگل و مدفوع شدن را داشتند؟

سؤال 27. آیا صحیح است كه حضرت معاویه كاتب وحى و قرآن نبوده و تنها بعضى یا یكى از نامه‏هاى معمولى پیامبر صلَّى اللّه‏ علیه و سلَّم را نوشته است؟

سؤال 28. آیا صحیح است كه حضرت معاویه در دوران خلافتش به تجارت و خرید و فروش بت مشغول بود؟

سؤال 29. آیا صحیح است كه عبداللّه‏ بن مسعود و عده‏اى، سوره‏هاى فاتحه، فلق و ناس را كه در قرآن‏هاى فعلى سوره‏هاى 1، 113 و 114 هستند، جزء قرآن نمى‏دانستند؟ و در نمازهاى خود نیز سوره‏هاى فلق و ناس را قرائت نمى‏كردند؟

سؤال 30. آیا صحیح است كه تمامى مسلمانان معتقدند مراد خداوند از شجره ملعونه در قرآن، سلسله امویان مى‏باشد؟

سؤال 31. آیا صحیح است كه پیامبر صلَّى اللّه‏ علیه و سلَّم به حضرت عایشه دستور مى‏داد تا به همسرش زینب بنت جحش دشنام دهد و او را سب كند؟

سؤال 32. آیا صحیح است كه ما معتقدیم حضرت ابوبكر رضى‏الله‏عنهاز پیامبران الهى برتر و بالاتر است؟

سؤال 33. آیا صحیح است كه ما معتقدیم ابوبكر هیچ اشتباه و خطایى نكرده و معصوم از خطا و اشتباه است؟ در حالى كه پیامبران و انبیاى الهى را معصوم از خطا و اشتباه نمى‏دانیم؟

سؤال 34. آیا صحیح است كه ما معتقدیم حضرت عمر اولین كسى است كه خداوند در روز قیامت با او دست داده و احوال‏پرسى و مصافحه مى‏كند و دست او را گرفته و وارد بهشت مى‏كند؟

سؤال 35. آیا صحیح است كه صحابه پیامبر و اهل حل و عقد، حضرت عثمان را كشتند؟

سؤال 36. آیا صحیح است كه هشتصد نفر از صحابه پیامبر در كشتن عثمان بن عفان مشاركت داشتند؟

سؤال 37. آیا صحیح است كه اعتقاد به جسم بودن خداوند كه سلفى‏ها به آن معتقد بوده و آن را ترویج مى‏كنند، توسط متوكل عباسى ناصبى و دشمن اهل بیت شروع و ترویج شده است؟

سؤال 38. آیا صحیح است كه پیامبر صلَّى اللّه‏ علیه و سلَّم حضرت ابوطالب را دوست داشت؟ و علماى بزرگ ما نیز كسانى را كه حضرت ابوطالب را دوست نداشتند، كافر مى‏دانستند؟

سؤال 39. آیا صحیح است كه حضرت عایشه مادرِ زنان مسلمان و به اصطلاح «اُمّ‏المؤمنات» نبوده وتنها مادر مردان مسلمان و به اصطلاح «اُم‏المؤمنین» مى‏باشد؟


ادامه مطلب
 • کل صفحات:4  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 •   

در این وبلاگ شما میتوانید به افتضاحات و جهالت کسانی پی ببرید که دست از عترت برداشتند ودنبال هوای نفس حرکت کردند و به خانه سست عنکبوت پناه بردند

هادی عباسی


آخرین پست ها


آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو