فتوای عجیب دیگری از ابن تیمیه
ابن تیمیه، رهبر و بنیانگذار وهابیت، برای پیروانش، فتاوای عجیب و خنده آوری را از خود به یادگار گذاشته است.
او در یكی از فتاوای خود در كتاب «الفتاوی الكبری»، خلوت كردن و تنها نشستن با میمون را نیز حرام دانسته است.
متن فتوای این شیخ، امام، و علامه بدین شرح است:
وتحرم الخلوة بغیر محرم ولو بحیوان یشتهی المرأة أو تشتهیه كالقرد.
خلوت كردن با نامحرم،‌ حرام است؛ هرچند آن نامحرم حیوانی همانند میمون باشد، كه به آن زن از روی شهوت متمایل شود و یا زن نسبت به او تحریك شود.
الحرانی ، شیخ الإسلام أبی العباس تقی الدین أحمد بن عبد الحلیم ابن تیمیة،  (متوفای728 هـ)، الفتاوى الكبرى ، ج4، ص528، تحقیق : قدم له حسنین محمد مخلوف، دار النشر : دار المعرفة - بیروت ،
همانگونه كه در این متن مشاهده می‌شود،‌ آقای ابو العباس، تقی الدین ابن تیمیه، در ابتدا فتوایش را كلی بیان كرده است: وتحرم الخلوة بغیر محرم.
اما در بیان شاهد مثال،‌ مستقیماً روی گروه زنان و میمون ها انگشت گذاشته و یك بار دیگر شخصیت زنان را زیر سؤال برده است.
از دیدگاه وی گروه زنان،‌ جز شهوترانی فضلیتی ندارند كه اگر در خلوتی با نامحرمان رو به رو شد، صد در صد به گناه روی خواهند آورد و دین ایمان آنان مانع ارتكاب عمل نا مشروع نخواهند شد.
تصاویر ذیل متن فتوای او را در كتابش نشان می‌دهد:
 
 
 
 
 
نكته مهم این است كه دلیل صدور این فتوا را باید به دست ‌آورد؟
آیا ابن تیمیه، با چشم سر، زنان را به این حالت دیده است . در این صورت سؤال از وهابیت این است كه آیا ابن تیمیه در خلوتگاه ها، زنان را مواظب می كرده است؟ و یا علم غیب داشته و می‌دانسته است كه زنان علاقه به میمون و یا بر عكس میمون ها علاقه به زنان دارند؟
در هردو صورت به ابن تیمه اشكال وارد است.
تحلیل بیشتر و قضاوت با خوانندگان. 
 
موفق باشید
گروه پاسخ به شبهات