سلام دوستان عزیز
برگزاری نشست علمی
بررسی جریان شناسی افراط گرائی در اسلام و مسیحیت
زمان: سه شنبه هفتم اسفند ماه 1392 از ساعت 10 الی نماز ظهر
مکان: مشهد مقدس، خ امام خمینی (ایستگاه سراب) امام خمینی 14، نماز خانه جامعة المصطفی العالمیة
استاد کارشناس: محمد کاشانی، مدیر انجمن گفتگوی اسلام و مسیحیت.