چرا شیعه ؟ چرا سنی ؟

دفاع از مكتب حقه اهل البیت و رسوایی فرق ضاله

ازدواج موقت (بخش دوم)

قران و ازدواج موقت:

 

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَیْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَیْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِینَ غَیْرَ مُسَافِحِینَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَیْكُمْ فِیمَا تَرَاضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِیماً حَكِیماً } سورة النساء / 24

 

آیه مبارکه قران ( فما ستمتعتم به منهن فآتوهنّ اجورهنّ )

خدای تبارک و تعالی در این آیه از نکاح به عنوان متعه یاد نموده است و مهر آن را نیز به عنوان اجرت ذکر نموده است و این مساله ساز گاری ندارد جز با محدود و موقت بودن آن زیرا به کسی که عبد یا  خانه و با زمینی را بخرد هر گز نمیگویند که اجرتش را بپرداز بلکه میگویند که قیمت آنرا بده اما برای کسیکه خانه یا زمینی را اجاره کند میگویندکه اجرتش را بپرداز و از امام اهل سنت( در تفسیر) طبری در تفسیر بزرگش تفسیر طبری ( جامع البیان )روایت شده :

ایشان طبق روایتی در آیه شریفه بعد از فما استمتعتم به –کلمه الی اجل – را اضافه و نقل نموده است

( فاماستمتعتم به منهن الی اجل فآتوهن اجورهن.)

بسیاری از علماء و مفسرین  اهل سنت بر این مساله پا فشاری دارند که ایه شریفه در مورد ازدواج موقت است که ما از آن جمله به عده ای اشاره میکنیم:

 

1- ابن کثیر در تفسیرش جلد 1  صفحه (619چاپ اول در کشور کویت )

از عموم این آیه استدلال بر نکاح متعه شده است ؛ واز مجاهد نیز نقل شده است که این آیه شریفه در بارهع ازدواج موقت نازل شده است.

 

2- فخر رازی در تفسیر الکبیر جلد10 صفحه 49 چاپ دوم، بیروت مینویسد:

(( فی هذه الآیة قولان : أحدهما ..... والقول الثانی : أن المراد بهذه الآیة حكم المتعة و هی عبارة عن أن یستأجر الرجل المرأة بمال معلوم إلى أجل معین فیجامعها واتفقوا على انها كانت مباحة فی ابتداء الإسلام .... واختلفوا فی أنها نسخت أم لا ))

در این آیه شریفه دو نظریه: و جود دارد یکی....و نظریه دوم : مراد ازین آیه اثبات حکم ازدواج موقت است و ازدواج موقت آنستکه مرد زنی را بواسطه  مقداری مال مشخص تا مدت معلومی اجاره کند تا با او همبستر شود ؛ تمام علماء بر وجود و حلیت آن در صدر اسلام اتفاق دارند اما در یانکه ایا این حکم نسخ شده است یا نه اختلاف است .

 

3- شوکانی در تفسیر  فتح القدیر ج1 ص 449 چاپ بیروت مینویسد:

 (( وقد اختلف أهل العلم فی معنى الآیة .... وقال الجمهور : إن المراد بهذه الآیة نكاح المتعة الذی كان فی صدر الإسلام ویؤید ذلك قراءة أبی بن كعب وابن عباس وسعید بن جبـیر .. ))

اهل علم در معنی این آیه اختلاف نموده اند .... اما مشهور و معروف علماء میگویند : مراد از آیه شریفه نکاح موقتی است که در صدر اسلام وجود داشته و مؤید این قول قرائت أبی بن کعب و ابن عباس و سعید بن جبیر و... میباشد.

 

4- ابن صماد تجیبی اندلسی در کتاب مختصر تفسیر الطبری ص 82 چاپ دوم در کشور سوریه :

(( {.. فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ ..} قیل عنی به نكاح المتعة ... ))

(فماستمتعتم به منهن  گفته شده است که مراد نکاح موقت است.

 

5- محمد بن عاشور در تفسیر التحریر و التنویر ج4 ص 88 چاپ اول ؛ بیروت:

 (( وذهب جمع منهم ابن عباس و أبیّ ابن كعب وابن جبیر أنها نزلت فی نكاح المتعة لما وقع فیها من قوله { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ }  ))

 

...جمعی (از صحابه ) مانند ابن عباس و ابی بن کعب و ابن جبیر بر این مسله تاکید دارند که آیه شریفه در باره نکاح موقت نازل شده است بدلیل (فماستمتعم به منهن)

6- الثعالبی در تفسیر جواهر الحسان ج 1 ص363 چاپ بیروت مینویسد:

(( وقال ابن عباس أیضاً و غیره أن الآیة نزلت فی نكاح المتعة ))

...ابن عباس و دیگران نیز که این آیه شریفه درباره ازدواج موقت نازل شده است.

 

7- نسفی در تفسیرش ج1 ص 219 چاپ بیروت نوشته است:

(( وقیل إن قوله { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ  } نزلت فی المتعة ))

و گفته شده است که این آیه (فماستمتعتم ) در باره نکاح موقت نازل شده است.

 

8- بیضاوی در تفسیر انوار التنزیل ج1 ص 69 چاپ اول در ریاض :

 (( وقیل نزلت الآیة فی المتعة ))

و گفته شده است که این ایه در باره نکاح موقت است.

 

9- نیشابوری در تفسیر غرائب القران ج2ص 392 چاپ اول در بیروت .

(( وقیل المراد بها حكم المتعة و هی أن یستأجر الرجل المرأة بمال معلوم إلى أجل معلوم لیجامعها ))

مراد از آیه حکم متعه است  و متعه آن است که مرد زنی را به مقدار مال معلومی تا مدت زمانی معلوم برای همبستر شدن اجاره کند.

 

10- قرطبی در تفسیر الجامع ج3 ص 1700 چاپ بیروت :

(( واخـتلف العلماء فی معنى الآیة .... وقال الجمهور : المراد نكاح المتعة الذی كان فی صدر الإسلام ))

اختلاف شده است بین علماء در معنی آیه شریفه ... اما نظر جمهور علما اینستکه مراد از آیه شریفه نکاح موقت است که در صدر اسلام هم وجود داشته است.

 

11- طبری در تفسیرش ج 5 ص 18  چاپ اول؛ بیروت بعد از نقل سند روایت  نوشته است:

(( حدثنی محمد بن عمرو قال حدثنا أبو عاصم عن عیى عن ابن أبی نجیح عن مجاهد : { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } قال یعنی نكاح المتعة ))

فما استمتعتم به منهن  مجاهد گفته است مراد مراد نکاح متعه میباشد.

 

12- جلال الدین سیوطی در تفسیر الدر المنثور ج 2 ص 484چاپ بیروت :

 (( و أخرج عبد بن عبدالحمید وابن جریر عن مجاهد { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } قال : یعنی نكاح المتعة

(مراد نکاح متعه است )

 

13- اسماعی السدی در تفسیر الکبیر ص200چاچ اول در مصر :

( فما استمتعتم به منهن...الآیة) متعه آنست که مرد زنی را به شرط مدت مشخص ...نکاح کند.

 

 

نکته!

حتی وقتی به کتابهای لغت نیز مراجعه میکنیم نظر علماء را در این باره میابیم :

ابن منظور در کتاب لسان العرب ج 6 ص 4127 از منشورات دار المعارف، در باره ازدواج موقت نوشته است :

عطاء گفته است متعه همان است که در سوره نساء آمده است ( فما استمتعتم به منهن ) پس آنچه که از زنان استمتاع نمودیدازدواج موقت «بخش 1»

به نام خدای هستی بخش

در این نوشته به بررسی ازدواج موقت از دیدگاه قران روایات تاریخ و اثرات اجتماعی پرداخته شده است.

پیش گفته

در افغانستان اساتید سنی  مدرسه ها نسبت به شیعیان تعصب فراوانی دارند و از خود چیزی ندارند فقط منتظرند که یک شبهه وارداتی برایشان از عربستان یا پاکستان برسد تا بر بوغ و کرنا نموده و اذهان جوانان را دگرگون نمایند .
چند روز پیش در یکی از مساجد شهر کابل وقتی در باره ازدواج موقت، یکی از جوانان از من سوال کرد؛ برایش از چند کتاب معتبر اهل سنت احادیثی یادداشت کردم

فردای آنروز مجله ای را برایم آورد «مجله روز شماره نهم سال پنجم»
(اگر از موضوع اصلی آن مجله که برای اشاعه فساد و فحشاء و تبلیغ از فاحشه ها و خوانند گان زن عرب و هندی است بگذریم  ) در این مجله، مقاله ای  را از شخصی بنام مولوی فضل الرحمان معنوی در رد
« از دواج موقت» نقل نموده است و ی از دیدگاه عقل و سنت و اجماع و قران مساله ازدواج موقت را بر رسی نموده و به گمان واهی خودش حق مطلب را ادا نموده است و علماء شیعه را در اخیر آن انسانهایی شهوت پرست معرفی نموده که به خاطر امیال نفسانی خود فتوا به حلیت آن میدهند.

البته بعد از تحقیقی که بنده نمودم به این نتیجه رسیدم که اصل مقاله مال ایشان نیست و بر گرفته از سایت های اینترنتی میباشد که ایشان اصل مقاله را به اسم خود ثبت نموده بدون اینکه ذره ای تحقیق نموده باشد

بنده بعد از مطالعه آن تصمیم گرفتم یاد داشت هایی  در این زمینه داشته باشم که نتیجه آنرا عزیزان مشاهده میفرمایند و از نقد های خوانندگان محترم استقبال مینمایم ِ

 نا گفته نماند که در این نوشتار از نوشته های بسیار ارزشمند جناب عادل كاظم عبدالله
در مقاله ای که تحت عنوان
شبهات و ردود حول الزواج المؤقت (زواج المتعة) نوشته اند ،بهره فراوان بردم

بسم الله الرحمن الرحیم

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَیْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَیْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِینَ غَیْرَ مُسَافِحِینَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَیْكُمْ فِیمَا تَرَاضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِیماً حَكِیماً } سورة النساء / 24

قبل از پرداختن به دفاع از مساله ازدواج موقت باید دانست که ازدواج موقت چیست؟
و چه فرقی فرق  بین آن و ازدواج دائم میباشد.؟

ازدواج موقت یا نکاح موقت یا ازدواج متعه : عقد ازدواجی است که در ان ،مدت ازدواج مانند یکساعت یا یک روز یا یک سال یا بیشتر و کمتر دران قید میشود البته  با تحقق تمام شرائط شرعیه و نبود هیچ مانع شرعی

پس ازدواج موقت احتیاج به ایجاب و قبول از طرفین، تعیین مهر و تعیین مدت دارد ؛و این عقد تمام میشود با تمام شدن مدت معین؛ یا اینکه شوهر بقیه مدت را به همسرش ببخشد؛

 بعد از تمام شدن مدت  زن باید عدّه نگه دارد .

 فرزندان ثمره این ازدواج بصورت طبیعی ملحق به شوهر میشوند ؛

 مساله میراث زن وشهر در این ازدواج :

اگر ارث بری در عقد شرط شده باشد میراث بری ثابت است و همچنین است مساله نفقه .

 تعدد زوجات عدد معینی در نکاح موقت شرط نیست بخلاف ازدواج دائم که نکاح بیش از چهار همسر مشروعیت ندارد ولی در بقیه مسائل، اختلافی با ازدواج دائم ندارد مانند حرمت ازدواج با محارم ،حرمت جمع بین دو خواهر ، حرمت نزدیکی در حال حیض و دیگر احکام مانند ازدواج دائم میباشد

نظر و فتاوای علمای شیعه

شیخ میرزا علی غروی در کتاب (موجز فتاوای المستنبطه )ج2 ص 275چاپ موسسه المنارمیگوید:

...و حقیقتا تمام مسلمانان اجماع دارند که ازدواج موقت در صدر اسلام مشروع بوده حتی خود  خلیفه دوم که مانع و ناهی از آن بود؛ به مشروعیت ان  اعتراف میکند و گفته است :

دو متعه در زمان رسول  خدا(ص) وجود داشت ( متعتان کانتا علی عهد رسول الله )

و بربقاء جواز مشروعیت و عدم نسخ آن  اهل بیت رسول خدا و پیروان انها اجماع دارند ...

سید صادق شیرازی  در تعلیقه اش بر کتاب شرائع الاسلام ج 2ص 528چاپ چهارم درایران

در مورد مشروع بودن این ازدواج چنین مینویسد« و دلالت میکند بر ازدواج موقت قران و سنت و اجماع و عقل با تفصیلات بسیار که البته ما خلاصه ای از آن را ذکر میکنیم»

منتظر بخش دوم مقاله ازدواج موقت باشیددر این وبلاگ شما میتوانید به افتضاحات و جهالت کسانی پی ببرید که دست از عترت برداشتند ودنبال هوای نفس حرکت کردند و به خانه سست عنکبوت پناه بردند

هادی عباسی


آخرین پست ها


آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو