«أبو حنیفه» یکی از  ائمه چهار گانه فقهی اهل سنت به شمار می رود. هواداران سنی مذهب وی، که عبادات دینی خود را بر اساس اصول و مذهب فقهی او انجام می دهند، اکنون میلیون ها نفر در سراسر جهان هستند.

«سرخسی» از علمای سرشناس اهل سنت در صفحه 58 از جلد نهم کتاب خود تحت عنوان «کتاب المبسوط لشمس الدین السرخسی»،  از "أبوحنیفه" نقل کرده است که اگر در مقابل زنا اجرت و مبلغی مشخص شده باشد حدی بر مرد و زن نیست.

وی در این مطلب می نویسد: "... رجل استأجر امرأة لیزنی بها فزنی بها فلاحد علیهما فی قول أبی حنیفة" ترجمه: ... مردی زنی را برای زنا کردن اجاره کرد، با او زنا کرد، طبق گفته أبی حنیفه نباید بر آنان حد جاری شود".
 
 
چرا ابوحنیفه چنین فتوایی داده است؟
مسلما مشکل اساسی ابوحنیفه دوری از قران و عترت و پیروی از قیاس میباشد وی در این حکم به گفتار مشهور الحدود تدرآ بالشبهات یعنی اگر درجایی حدی بر کسی واجب شد اما شبهه ای هم در آن مساله بوجود آمد حد از شخص ساقط می شود.
در این ماسله نیز شبهه اجاره در زنا پیش میاید و حد زنا که حد اقل شلاق و حد اکثر سنگسار میباشد ساقط می شود.
در نتیجه این فتوا، دیگر باید حد الهی بر زنا را هرگز اجرا نکرد چون بلاخره پولی رد و بدل میشود و روسپی خانه ها هم هیچ مشکلی ندارند چون فاحشه ها را به اجاره میدهند.
شاید علتی که این همه در کشور های عربی حوزه خلیج فارس کاباره ها و روسپی خانه ها بصورت رسمی فعالیت میکنند همین فتوای ابوحنیفه باشد.
شاید اگر ابوحنیفه دقت میکرد در زنای مطروفه (بدون پول و اجرت)نیز حکم به عدم حد میداد زیرا در آن جا هم شبهه هبه پیش میاید؛ والحدود تدرا بالشبهات.
به نظر شما خوانندگان عزیز امروز اگر ابوحنیفه بود چه جایگاهی در میان همجنس گرایان و سکولار ها داشت؟ تمام زناکاران و زنازادگان پیرو مذهب او میشدند چون آنها هم حلال زاده به حساب میایند و حد اکثر قضیه را با وطی به شبهه ماست مالیزه میکند.
عجیب است، ازدواج موقت را که دستور قران و سنت نبوی است حرام و زنا میدانند ولی زنای صریح را جایز اعلان میکنند.

هرکه گریزد زخراجات شاه  خارکش غول بیابان شود.

الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین بولایة اهل البیت.