سؤال 60. آیا صحیح است كه ما اهل سنت و جماعت تابع سنت حضرت عمر و جماعت معاویه هستیم؟

سؤال 61. آیا صحیح است سنتى كه ما از آن تبعیت مى‏كنیم، همان رفتار و منش و سیره شیخین یعنى همان سنتى است كه در روز شورى و روز تعیین خلیفه سوم، از حضرت على رضى‏الله‏عنهخواسته شد تا از آن تبعیت كند، اما حضرت على رضى‏الله‏عنهتبعیت از چنین سنتى را نپذیرفته و دوازده سال دیگر از حق مسلم خود و خلافت محروم شد، ولى حضرت عثمان تبعیت از آن سنت را پذیرفت و به عنوان خلیفه مسلمانان معرفى شد؟

سؤال 62. آیا صحیح است كه سر مطهر پیامبر صلَّى اللّه‏ علیه و سلَّم هنگام رحلت در دامن حضرت على رضى‏الله‏عنه بود؟

سؤال 63. آیا صحیح است كه برخى صحابه، پیامبر را عادل ندانسته و كارهاى آن حضرت را مخلصانه و عادلانه نمى‏دانستند؟

سؤال 64. آیا صحیح است كه برخى صحابه شراب مى‏نوشیدند؟

سؤال 65. آیا صحیح است كه صحابه در زمان حیات پیامبر صلَّى اللّه‏ علیه و سلَّم به نام بت‏هاى لات وعزى سوگند مى‏خورند؟

سؤال 66. آیا صحیح است كه حضرت عایشه و حفصه انسان‏هایى بى‏رحم، قاتل و آدم‏كش بودند و در زمان پیامبر چند نفر را به قتل رسانده و یا دست آنان را قطع كرده و یا دستور قتل افراد را صادر كرده بودند؟

سؤال 67. آیا صحیح است كه حدیث «خذوا شطر دینكم عن الحمیراء ؛دو ثلث دین یا بخشى از دین خود را از عایشه بگیرید» سند نداشته و در هیچ‏یك از كتاب‏هاى معتبر حدیثى نیز وجود ندارد؟

سؤال 68. آیا صحیح است كه حضرت عایشه غسل كردن را به طور عملى به مردان یاد مى‏داد؟ یعنى لباس‏هایش را از تن بیرون آورده و به طور برهنه غسل كردن را به مردان یاد مى‏داد؟

سؤال 69. آیا صحیح است كه پیامبر صلَّى اللّه‏ علیه و سلَّم مردان را به دیدن زنان نامحرم تشویق مى‏كرد؟

سؤال 70. آیا صحیح است كه بسیارى از فقها، قضات، پادشاهان، اُمرا، تجار، نویسندگان و توده اهل سنت به عمل زشت لواط گرفتار شده و مرتكب این عمل مى‏شدند؟

ؤال 71. آیا صحیح است كه حضرت عایشه در مورد جنگ جمل فریب عبداللّه‏ بن زبیر را خورده و در دام او افتاده است؟

سؤال 72. آیا صحیح است كه ما معتقدیم پیامبر صلَّى اللّه‏ علیه و سلَّم مسایل جنسى خود را با همسرش كه دخترى شش ساله بود، انجام داده و با او استمتاع مى‏كرده است؟

سؤال 73. آیا صحیح است كه پیامبر صلَّى اللّه‏ علیه و سلَّم از قیافه حضرت عمر بن خطاب و هیبت او مى‏ترسید؟

سؤال 74. آیا صحیح است كه حضرت عایشه و حفصه دروغگو، حسود و توطئه‏گر بوده و با حیله و تزویر باعث جدایى پیامبر صلَّى اللّه‏ علیه و سلَّم از یكى دیگر از همسرانش شدند؟

سؤال 75. آیا صحیح است كه حضرت عایشه خود را به خاطر شركت در جنگ جمل و كشتن بیست هزار مسلمان جهنمى مى‏دانست؟

سؤال 76. آیا صحیح است كه حضرت عایشه براى شفاى بیمارى خود دست به سوى یهودیان دراز كرده و از آنان براى شفاى بیمارى خود درخواست دعا مى‏كرد؟

سؤال 77. آیا گفته حضرت عایشه كه مى‏گوید: پیامبر صلَّى اللّه‏ علیه و سلَّم هنگام وفات، حضرت ابوبكررا براى جانشینى خود معین و منصوب كرد، صحیح است یا فرمایش حضرت عمر؟

سؤال 78. آیا صحیح است كه حضرت عایشه با شنیدن خبر شهادت حضرت على رضى‏الله‏عنه اظهار خوشحالى كرده و سجده شكر به جاى آورد؟

سؤال 79. آیا صحیح است كه حضرت عایشه نسبت به حضرت على رضى‏الله‏عنه بغض و كینه‏اى دیرینه داشته است؟

سؤال 80. آیا صحیح است كه حضرت عایشه و حفصه دو تن از همسران پیامبر و امهات المؤمنین با یكدیگر دعوا و قهر كرده و تا آخر عمر با یكدیگر صحبت نكردند؟

سؤال 81. آیا صحیح است كه حضرت عایشه با خواهرزاده خود عبداللّه‏ بن زبیر دعوا و قهر كرده بود؟

سؤال 82. آیا صحیح است كه حضرت عایشه با پیامبر صلَّى اللّه‏ علیه و سلَّم و سایر همسران آن حضرت رفتار و برخورد درستى نداشته و با خشونت و در نهایت بى‏ادبى با ایشان رفتار مى‏نمود؟

سؤال 83. آیا صحیح است كه پیامبر صلَّى اللّه‏ علیه و سلَّم خانه حضرت عایشه را كانون شرارت و فتنه‏انگیزى معرفى كرده بود؟

سؤال 84. آیا صحیح است كه حضرت عایشه با رفتن به بصره و جنگ كردن با حضرت على رضى‏الله‏عنه با دستورات قرآن و پیامبر مخالفت كرده است؟

سؤال 85. آیا صحیح است كه بخارى و مسلم بسیارى از روایات صحیح را در كتاب خود نقل نكرده‏اند؟

سؤال 86. آیا صحیح است كه علماى ما فتوا داده و گفته‏اند كه اگر مقدار آبى كه در اختیار گروهى از مسلمانان قرار دارد براى وضو گرفتن تمامى آنان كفایت نكند، واجب است عده‏اى در آن آب بول كنند تا آب زیاد شده و براى وضوى همگى آنان كفایت كند؟

سؤال 88. آیا صحیح است كه مذهب تشیع در میان صحابه رواج داشته و عده‏اى از صحابه بزرگوار پیامبر شیعه بودند؟

سؤال 89. آیا صحابه پیامبر به دین یهود و كتاب تورات علاقه داشته و از آن نسخه بردارى مى‏كردند؟

سؤال 90. آیا صحیح است كه سر بریده احمد بن نصر پس از جدا شدن از بدنش، قرآن مى‏خواند؟

سؤال 91. آیا صحیح است كه ابن‏عساكر دمشقى و ذهبى با نقل مطالبى سعى در دفاع از شمر بن ذى‏الجوشن یكى از جنایتكاران و قاتلان حضرت حسین رضى‏الله‏عنه و توجیه اعمال زشت او داشته و جنایات او را در راستاى اطاعت از ولى امر مى‏دانند؟

سؤال 92. آیا صحیح است كه امویان از دستورات پیامبر صلَّى اللّه‏ علیه و سلَّم سرپیچى كرده و با سنت‏هاى آن حضرت به مخالفت پرداختند؟

سؤال 93. آیا صحیح است كه محمد بن عبدالوهاب مؤسس جریان وهابیت ادعاى نبوت و نزول وحى بر خود نموده است؟

سؤال 94. آیا صحیح است كه علماى حرمین شریفین وهابى‏ها را كافر دانسته و اجازه ورود به مكه و مسجدالحرام را براى اداى فریضه حج به آنان نمى‏دادند؟

سؤال 95. آیا صحیح است كه درگیرى وهابى‏ها با مسلمانان و كشتار مسلمین توسط این گروه اكثرا در ماه‏هاى حرام به وقوع پیوسته است؟

سؤال 96. آیا صحیح است كه پیامبر صلَّى اللّه‏ علیه و سلَّم حضرت عایشه را درباره جنگ جمل ظالم دانسته و او را از مشاركت در چنین جنگى منع كرده بود؟

سؤال 97. آیا صحیح است كه صحابه پیامبر از رسول گرامى اسلام اطاعت نكرده و با دستورات و فرامین آن حضرت به مخالفت پرداخته و آن را اجرا نمى‏كردند؟ به گونه‏اى كه رسول گرامى اسلام با ناراحتى از جمع آنان بیرون مى‏رفت و تخلف و اذیت آنان را نزد ام‏سلمه شكوه مى‏كرد؟

سؤال 98. آیا صحیح است كه عده‏اى از صحابه پیامبر در برابر مرخصات و امورى كه پیامبر آن را مشروع و جایز مى‏دانست، موضع مى‏گرفتند؟

سؤال 99. آیا صحیح است كه اگر شخصى خود را از احادیث پیامبر اكرم بى‏نیاز بداند و اعتقاد داشته باشد كه كتاب خدا و قرآن كافى است، از دین اسلام خارج شده و جزء كفار مى‏باشد؟

سؤال 100. آیا صحیح است كه علماى حنفى پیروان امام شافعى را كافر مى‏دانستند و معتقد بودند شافعى‏ها باید همانند یهود و نصارا جزیه بدهند؟

سؤال 101. آیا صحابه پیامبر پس از رحلت نبى مكرم اسلام به نفاق رو آورده و با همسرانشان بدرفتارى كرده و حقوق همسرانشان را رعایت نمى‏كردند؟

سؤال 102. هنگامى كه پیامبر صلَّى اللّه‏ علیه و سلَّم مى‏فرمودند: «لاتسبوا أصحابی فلو أنّ أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مدّ أحدهم و لا نصیفه» (محمد بن اسماعیل بخارى، صحیح البخاری: ج 2، ص 292، كتاب المناقب، باب فضل أبی بكر.)، «أكرموا أصحابی فإنّهم خیاركم» (عبدالرزاق صنعانى، المصنف: ج 11، ص 341، باب لزوم الجماعة، ح 20710.)، «اللّه‏ اللّه‏ فی أصحابی، اللّه‏ اللّه‏ فی أصحابی، لاتتّخذوهم غرضاً بعدی، فمن أحبّهم فبحُبّی أحبّهم، و من أبغضهم فببغضی أبغضهم، و من آذاهم فقد آذانی، و من آذانی فقد آذى اللّه‏، و من آذى اللّه‏ فیوشك أن یَأخُذَه» (ترمذى، الجامع الصحیح: ج 5، ص 696، كتاب المناقب، ح 3863؛ احمد بن حنبل، المسند: ج 5، ص 54، حدیث عبداللّه‏ بن مغفل و كنزالعمال فی سنن الأقوال و الأفعال: ج 11، ص 540، ح 32530.) و «إنّ الناس یكثرون و أصحابی یقلون، فلاتسبوهم، لعن اللّه‏ من سبّهم» (هیثمى، مجمع الزوائد و منبع الفوائد: ج 10، ص 21، كتاب المناقب، باب اثم من سبّ الصحابة.) مخاطب سخنان آن حضرت چه كسانى بودند؟ و روى سخن با چه كسانى بود؟ این روایات را چگونه باید معنى كرد؟

سؤال 103. آیا صحیح است كه پیامبر صلَّى اللّه‏ علیه و سلَّم عبداللّه‏ بن خَطَل را با دستان مبارك خودشان به قتل رساندند؟

كتابنامه