صحابه

سؤال 68: آیا صحیح است كه پیامبر اكرم ـ صلى الله علیه و سلّم ـ به احدى جز عبدالله بن سلام بشارت بهشت را نداده. چنانچه سعد وقاص مى گوید: من از پیامبر درباره احدى بشارت بهشت را جز درباره عبدالله بن سلام نشنیدم.

عن عامر بن سعد بن ابى وقاص: ما سمعت النبی یقول لأحد یمشی على الأرض انه من اهل الجنة اِلاّ لعبدالله بن سلام.([151])

و به نقل صحیح مسلم: لا اقول لأحد من الاحیاء، انه من اهل الجنة الا لعبدالله بن سلام.([152])

البته سعد وقاص این مطلب را براى فرزندش عامر كه از تابعین است و پس از رحلت پیامبر اكرم به دنیا آمده، نقل كرده و این مطلب، چگونه با حدیث عشره مبشره كه ما مدّعى صدور آن هستیم جمع مى شود؟ با توجه به اینكه این روایت را صحیح بخارى و مسلم نقل كرده، و حدیث عشره مبشره را نه مسلم و نه بخارى نقل كرده است.

 

سؤال 69: آیا صحیح است كه بعضى از اصحاب پیامبر جزء منافقان بوده و هرگز وارد بهشت نمى شوند؟

در صحیح مسلم از پیامبر اكرم آورده است: فی أصحابی إثناعشر منافقاً، فیهم ثمانیة لا یدخلون الجنة حتى یلج الجمل فی سمِّ الخیاط...([153])

 

سؤال 70: آیا صحیح است كه قاتلان عثمان از صحابه كرام رسول اللّه  ـ صلى الله علیه و سلّم ـ بودند؟

1 ـ همانند فروة بن عمرو أنصارى ـ كه از اصحاب بیعت عقبة بود.([154])

2 ـ محمد بن عمرو بن حزم انصارى، كه پیامبر اكرم او را نام گذارى كرد.([155])

3 ـ جبلة بن عمرو ساعدى انصارى بدرى، كه از دفن جنازه عثمان در بقیع هم ممانعت كرد.([156])

4 ـ عبداللّه بن بُدیل بن ورقاء خزاعى كه پیش از فتح مكه اسلام آورده، و به گفته امام بخارى: او رگ گردن عثمان را برید.([157])

5 ـ محمد بن ابى بكر، كه در سال حجة الوداع به دنیا آمده و به گفته امام ذهبى او جزء محاصره كنندگان خانه عثمان (رضى اللّه عنه) و ریش او را كشیده و به او مى گفت: اى یهودى خداوند تو را رسوا كند.([158])

6 ـ عمرو بن الحمق: كه او جزء صحابه رسول خدا  ـ صلى الله علیه و سلّم ـ بوده و به گفته امام مزّى در حجة الوداع با پیامبر  ـ صلى الله علیه و سلّم ـ بیعت كرده، و به گفته امام ذهبى: نُه ضربه خنجر به او زده و گفت: سه تا را به خاطر خدا و شش ضربه را به خاطر خودم به تو مى زنم.([159])

وثب علیه عمرو بن الحمق و به ـ عثمان ـ رَمَق و طعنه تسع طعنات، و قال: ثلاث للّه و ستّ لما فى نفسى علیه.

7 ـ عبدالرحمن بن عدیس كه جزء أصحاب بیعت شجره بوده و به گفته قرطبى: او رهبر شوریان مصر علیه عثمان بود كه بالاخره عثمان را به قتل رسانیدند.([160])

 

سؤال 71: آیا صحیح است كه ما اهل سنت به بعضى از صحابه كرام رسول الله  ـ صلى الله علیه و سلّم ـ سب و دشنام داده و آنان را لعن مى كنیم. ما قاتلان عثمان را نفرین مى كنیم و حال آنكه آنان صحابه پیامبر اكرمـ صلى الله علیه و سلّم ـو از اصحاب شجرة و بیعت عقبة و بدر، بوده و در جهاد با رسول اللهـ صلى الله علیه و سلّم ـ در جنگهاى بدر و اُحد و حنین و فتح مكه شركت كرده بودند.

ولى امام ذهبى در مقام نفرین به آنان مى گوید: كل هولاء نبرأ منهم و نبعضهم فى الله... نرجو له النار.([161])

یعنى ما از اینان بیزارى مى جوئیم، و آنان را براى خدا مبغوض مى داریم. و براى آنان آرزوى جهنم را داریم.

و امام ابن حزم مى گوید: لعن اللّه من قتله و الراضین بقتله([162])... بل هم فساق محاربون سافكون دماً حراماً عمداً بلا تأویل على سبیل الظلم و العدوان فهم فسّاق ملعونون.([163])

و امام جمعه شهر ما ـ چابهار ـ نیز درباره قاتلان عثمان مى گوید:

باغیان بى دین مصر و كوفه و بصره بر علیه حضرت عثمان شوریدند... این باغیان فجّار و ستمكاران جهنمى....نقشه هاى ناجوانمردانه باغیان منافق را... ظالمان بى دین و بى مروت با ضرب شمشیر انگشتان دست وى را قطع كردند.([164])

 

سؤال 72: آیا صحیح است كه مى گویند در لیلة العقبة ـ هنگامیكه پیامبر اكرمـ صلى الله علیه و سلّم ـ از تبوك مراجعت مى كرد و قصد عبور از گردنه را داشتند دوازده نفر از صحابه كرام قصد ترور و كشتن پیامبرـ صلى الله علیه و سلّم ـ را داشته و در حالیكه صورتهاى خود را بسته بودند به حضرت حملهور شدند... راستى این دوازده نفر چه كسانى هستند؟

امام ابن حزم نام پنج نفر را برده كه براى من بسیار شگفت انگیز است آنجا كه مى فرماید:

أن ابابكر و عمر و عثمان و طلحه و سعد بن أبى وقّاص أرادوا قتل النبی و إلقاءهُ من العقبة فى تبوك.»([165])

هرچند، ابن حزم راوى این حدیث را كه ولید بن جمیع مى باشد ضعیف مى داند. ولى علماء رجالى ما اهل سنت همانند ابو نعیم و ابوزرعه و یحیى بن معین و احمد بن حنبل، و ابن حبان و عجلى و ابن سعد و دیگران او را موثق مى دانند.([166])

حضرت استاد، باور كنید با خواندن این نص غرق در حیرتم، آیا موضع سلف صالح ما در برابر پیامبر اكرمـ صلى الله علیه و سلّم ـ این است؟!

 

سؤال 73: آیا صحیح است كه عده اى از صحابه كرام، جزء خوارج بوده و طبق حدیث پیامبرـ صلى الله علیه و سلّم ـ آنان كافر([167]) و جزء سگهاى جهنم هستند.([168])

و نام این افراد از صحابه به قرار ذیل است:

1 ـ عمران بن حطّان، مدح كننده عبد الرحمن بن ملجم([169])

2 ـ ابو وائل شفیق بن سلمة، كه پیامبر اكرمـ صلى الله علیه و سلّم ـ را درك و از ایشان روایت كرده.([170])

4 و 3 ـ ذو الخویصره و حرقوص بن زهیر السعدى كه اصل و ریشه خوارج هستند.([171])

5 ـ ذوالثدیة، كه در نهروان كشته شد.([172])

6 ـ عبداللّه بن وهب راسبى، كه از سران خوارج بود.([173])

پس چرا ما مى گوئیم صحابه «كلّهم عدول»([174]) یعنى حتى كفار و سگهاى جهنم نیز عادل هستند!!