اینكه وهابیت مشهور  به فتوای عجیب و غریب هستند جای تعجبی ندارد و به گفته شاعر 

هر دم از این بار بری میرسد تازه تر از تازه تری میرسد

وهابیت بر خلاف صریح دستورات دینی كه امده است نماز های فوت شده را قضاء كنید! برای جلب و جذب مردم به آئین خود این حكم الهی را نقض كرده و فتاوا داده اند كه نماز های فوت شده قضاء ندارد

ما لینك سایت دكتور وهبة الزحیلی كه از علماء مصر میباشد و متن مطلب را برایتان میگذاریم.

در سایت استفتائات دكتور وهبه الذحیلی در باره قضای نماز های فوت شده چنین امده است؟

سوال: آیا نماز هایی كه قضا شده است لازم است دوباره خوانده شود ....

پاسخ: بعضی دیدگاه مانند سلفیت و ظاهر گراها(وهابیت) گمان میكنند كه نماز های فوت شده قضاء ندارند و لی صحیح آن است كه نماز ها را باید قضاء كرد!

السوال

هل هناك قضاء فی الصلاة لمن تاب وهو كبیر السن ولم یصل طیلة حیاته؟ فهل یقضی ما فاته من الصلاة؟

الجواب

بعض الآراء ‏(‏كالسلفیة والظاهریة‏)‏ یزعمون أن الصلوات الفائتة لا تقضى‏،‏ ولكن الصحیح أن الفریضة والنافلة تقضى‏،‏ ویقضی المقصر ما أمكنه من الفرائض الفائتة‏،‏ أو یقضی صلاة مع كل صلاة حاضرة‏،‏ ویتوب‏،‏ لقوله صلى الله علیه وسلم‏:‏ ‏(‏‏(‏من نام عن صلاة أو نسیها‏،‏ فلیصلها إذا ذكرها‏،‏ لا كفارة لها إلا ذلك‏،‏ وأقم الصلاة لذكری‏)‏‏)‏.

http://www.fikr.com/zuhayli/fatawa_p25.htm#11