با عرض تبریك و تهنیت به مناسبت فرا رسیدن افضل اعیاد امت اسلامی، عید غدیر متن خطبه غدیر را با ترجمه اش لینك رابرای عاشقان اهل البیت میگذارم ، امید است خداوند به بركت این خطبه غراء پدر و مادر بنده را مورد آمرزشش قرار دهد.