بسم الله الرحمن الرحیم

شخصیت و عملكرد عبد الله بن زبیر در منابع اهل سنت

گفتار اول: تولد عبد الله بن زبیر از متعه (با سند معتبر):

گفتار دوم: رسول خدا (ص) خطاب به عبد الله بن زبیر: «وای بر مردم از دست تو» (با سند معتبر):

گفتار سوم: رسول خدا (ص): شخصی به نام عبد الله در حرم الحاد می‌كند! (با سند معتبر)   

گفتار چهارم: سلمان فارسی یكی از آل زبیر كعبه را به آتش خواهد كشید(با سند معتبر):

گفتار پنجم: حضرت علی (ع) او را ابن سوء می‌دانند (با سند معتبر):

گفتار ششم: حضرت علی (ع): عبد الله بن زبیر، علت حضور زبیر در جنگ جمل و مایه گمراهی او است(با سند معتبر):

گفتار هفتم: عبد الله بن زبیر عامل اصلی حضور عائشه در جنگ جمل (با سند معتبر):

گفتار هشتم: نخستین كسی كه در اسلام شهادت دروغ داد:

گفتار نهم: حضرت علی او را لعنت می‌كنند:    

گفتار دهم: امام حسن علیه السلام او را نادان می‌داند:

گفتار یازدهم: عبد الله بن زبیر، درود بر رسول خدا (ص) و صلوات را ترك كرد! با چهار متن):

گفتار دوازدهم: بغض عبد الله بن زبیر نسبت به حضرت علی و اهل بیت علیهم السلام(با چند متن):

گفتار سیزدهم: خوشحالی عبد الله بن زبیر از خروج امام حسین به سوی كوفه (با چند سند):

گفتار چهاردهم: عبد الله بن زبیر: پیامبر خاندان بدی دارد كه وقتی نام او را می‌برم گردن كشی می‌كنند! (با چند متن و سند):

گفتار پانزدهم: دشنام عبد الله بن زبیر به حضرت علی علیه السلام و بنی‌هاشم (با چهارمتن):

گفتار شانزدهم: بنی هاشم از او بد گویی می‌كنند:

گفتار هفدهم: نفرین عبد الله بن زبیر توسط محمد حنفیه:

گفتار هیجدهم: عبد الله بن زبیر بنی‌هاشم را در مكه زندانی كرده و می‌خواست آنهارا در آتش بسوزاند! (با چند متن)

گفتار نوزدهم: عبد الله بن زبیر بنی‌هاشم ، محمد حنفیه و ابن عباس را تبعید كرد:

گفتار بیستم: بخل عبد الله بن زبیر:(با سند معتبر):

گفتار بیست و یكم: عبد الله بن زبیر از معاویه حق السكوت می‌گیرد:

خلاصه و نتیجه گیری:

برای مطالعه این مقاله بروی این لینک کلیک کنید

شخصیت و عملكرد عبد الله بن زبیر در منابع اهل سنت